MOLIN - cyklar, bilar, bussar.  
 

 

Köpmangatan

Köpmangatan

C J Molin

C. J. Molins Velocipedfabrik startade i Eskilstuna 1906. Fabrikören Carl Johan Molin var då i 30-årsåldern. Adressen var Köpmangatan 7, gård 53. Det är samma adress som från 1895 inrymde urmakare Johan Alfred Molin så det finns troligen ett släktförhållande. Efter ändringar av gatumumreringen motsvarar det i dag Köpmangatan 64 i kvarteret Stockrosen. Verkstaden var troligen i gårdshuset som i dag har beteckningen 64A. Den gränsar mot Djurgårdsvägen som tidigare kallades Djurgårdsgatan (gård 56) och ingång fanns troligen därifrån redan då. I början av 20-talet anges Velocipedfabrikens adresstill Köpmangatan 13 (motsvarar 58B idag), huset närmare Rådhustorget till höger på bilden ovan.

Djurgårdsvägen

Solid cykel

Cyklarna såldes under namnet Solid och senare Vanadis. Namnbytet kan ha föranletts av att det fanns fler än tio handlare som kallade sina cyklar Solid, men förutom Molins var det bara Stockholms Järnvaru AB som använde varumärket Vanadis. 31 Solid lär ha sålts före namnbytet. Ramarna tillverkades av delar som köptes av American Cycle Import, senare omdöpt till Velocipedaktiebolaget Lindblad.

Vanadis

1907 konstruerade Molin den första "själfgående vagnen" i Sörmland. Verksamheten kom mer och mer att övergå till motorreparationer och senare byggnationer på lastbils och busschassier. Karosser tillverkades av vagnmakarfirman J. A. Lagerström, Kungsgatan 31.. Dessutom började man sälja personbilar. Den egna cykeltillverkningen lades ner 1916, men försäljningen av cyklar fortsatte ännu några år.

Molins bussar

Bilrepartionsverkstaden flyttades till Köpmangatan 13. idag 58. På bilder ser man att även tomten mot Djurgårdsvägen fortsatt användes och bensinpumpar installerades. Genom att en kund hoppade av beställning av ett bussbygge på ett amerikansk chassie kom Molin på tanken att själv börja med busstrafik. 1923 startade trafiken Eskilstuna - Torshälla - Mälarbaden. Den verksamheten kom att expandera. Molins Omnibustrafik blev Trafii AB Stjärnlinjen och Trafik AB Örebro-Garphyttan och med tiden Näshulta Omnibus AB. Andra företag som tillkom var AB Lagerströms Eftr, AB Eskilstuna Åkeri och hyrkuskverk, AB Frakttjänst, Kungsörs Grus AB och Kungsörs Trafik AB.

Molins söner

C. J. Molin avled 1926 och efterträddes av de tre sönerna Carl Bertil, Gösta Henry och Helge. 1936 delades verksamheten i tre företag, Molins Motor AB och de båda busstrafikbolagen i Sörmland och Närke.

 

Återförsäljaren för Volvo i Eskilstuna, Bilkompaniet. hade en utställningslokal i hörnet Ruddamsgatan-Djurgårdsvägen, alltså granne med Molins. När därför Bilkompaniet byggde nytt vid Strandgatan 1939 passade det att Molins tog äver den. Där visades Renaullt som Molins hade agenturen för under många år.

När verkstäderna vid Köpmangatan blev för trånga inköptes de tidigare lokstallarna vid Norra stationen, Västergatan. De byggdes ursprungligen för Norra Södermanlands järnväg som grenade av från Södra stationen och i en båge förbi Sölderlunds Gjuteri och Kolimporten mot lokstallarna och Norra stationen och ett transportspår mot Bolinder Munktell och mot Nyby Bruk. Därifrån förlängde man banan från 1898 till Mälarbaden. På så sätt fick den sommarstugeägande klassen bättre transportmöjlighet. Persontransport upprätthölls sporadiskt fram till 1933. Mer om industrispåret under avsnittet om Söderlunds och Luth & Rosén.